Obchodní podmínky

Verze platná k 21. 12. 2018

  1. Provozovatelem e-shopu malystrazce.cz (též prodávajícím) je Mgr. Ondřej Vítek, IČ 71715959, Opálová 253/26, 154 00 Praha-Slivenec. Zákazníkem (též kupujícím) je ten, kdo učiní objednávku zboží u uvedeného provozovatele.
  2. Vztah kupujícího a prodávajícího se řídí především platnou legislativou, dále pak zdravým rozumem a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující závazně potvrzuje zájem o zboží. Zaplacením objednávky vzniká závazek prodávajícího objednané zboží dodat. V případě nejasností v objednávce či nemožnosti dodání objednaného zboží bude kupující kontaktován prodávajícím jednou či více možnostmi kontaktu, které kupující uvedl.
  3. Po obdržení platby je objednané zboží zabaleno a odesláno způsobem, který zvolil kupující.
  4. Dodací lhůty jsou do 20 kalendářních dnů od zaplacení objednávky. Ve výjimečných případech může být kupující na stránkách nebo po odeslání objednávky informován o delší dodací lhůtě. U zboží, u kterého je uvedena dostupnost „na objednávku“, je dodací lhůta závislá na dodání zboží či materiálu od jiného dodavatele a bude sdělena individuálně. Do dodací lhůty se nezapočítává čas, kdy zboží čeká u přepravce na vyzvednutí kupujícím.
  5. Záruční lhůta je prodávajícím poskytována v délce 24 měsíců od data doručení zboží kupujícímu. Po dohodě je možné vyřídit oprávněné reklamace i po uplynutí uvedené záruční lhůty.
  6. V rámci reklamačního řízení je možné uplatnit právo na dodání objednaného a zaplaceného zboží nebo jeho výměnu, resp. zaslání nového zboží v případě, že bylo dodáno zboží neodpovídající popisu objednaného zboží či zboží s vadami vzniklými před odesláním zboží. Poškození vzniklé při přepravě zboží řeší kupující s přepravcem, k čemuž je prodávající povinen poskytnout potřebnou součinnost (zejména sdělit identifikační údaje přepravce a zásilky). Reklamace zboží poškozeného před odesláním prodávajícím bude řešena výměnou za nový kus či vrácením ceny zboží. Na způsobu vyřízení reklamace se kupující vždy dohodne s prodávajícím ještě před případným odesláním zboží zpět prodávajícímu. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího telefonicky na čísle +420604657192 nebo e-mailem na info@malystrazce.cz, případně poštou na adrese provozovatele uvedené v bodu 1. Pokud jde o zboží jiného výrobce, je kupující oprávněn reklamaci řešit i přímo s tímto výrobcem.
  7. Osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu, prodávající použije výhradně k vyřízení objednávky. Faktury za zboží jsou včetně údajů kupujícího uchovávány prodávajícím pro potřeby státní kontroly po dobu 10 let. Údaje z elektronické komunikace jsou uchovávány pro potřeby případné reklamace.
  8. Veškeré spory jsou řešeny v první řadě dohodou. Pokud se nepovede dohoda mezi kupujícím a prodávajícím, bude v případě shody obou stran sporu zvolen mediátor pro další jednání. Pokud ani takové jednání nepovede k výsledku, se kterým budou obě strany sporu souhlasit, může se kterákoli ze stran obrátit na soud.