Co je to stráž přírody

Stráž přírody je součástí státní správy. Strážce přírody je úřední osoba a má tedy nadstandardní práva i povinnosti. Přesto může být strážcem i dobrovolník. Takových je v Česku nejvíc. A nejsou to všechno jen muži, potkat můžete i strážkyně.

Stráž přírody v Česku

Stráž přírody se řídí Zákonem o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). Strážci přírody tedy nemohou řešit porušování jiných zákonů. K nejsilnějším pravomocem strážců přírody patří pozastavení rušivé činnosti a udělování pokut příkazem na místě. Většinu jejich aktivit ale tvoří komunikace s návštěvníky přírody, sběr dat o přírodě, provádění opatření k ochraně a zlepšení stavu přírody a mnoho dalších činností. S výsledky práce strážců přírody se sice setkáváme v přírodě často, ale mnohdy je nevnímáme. Stráž přírody působí i ve městěch, včetně Prahy.

Strážce přírody poznáte podle odznaku, který by měl nosit viditelně v místě levé náprsní kapsy. Ne vždy to ale moderní outdoorové oblečení umožňuje. V některých oblastech strážci dostávají oblečení jednotného vzhledu, ale dobrovolní strážci si ho často pořizují sami a tudíž je různé. Nejčastějším jednoticím znakem na oděvu strážců je oblouček s nápisem STRÁŽ PŘÍRODY na levém rukávu.

Stráž přírody v zahraničí

V jiných zemích je často situace odlišná. Strážci va zahraničí jsou nejčastěji označováni jako RANGERS. Například američtí strážci (míněno v USA) jsou zaměstnanci Ministerstva vnitra a běžně je potkáte se zbraní. Strážci přírody v Africe mají vybavení nejčastěji z darů a často se dostávají do bojů s pytláky se zbraněmi. Podobně riskantním povoláním je stráž přírody i v Jižní Americe a v jižní a jihovýchodní Asii.

stráž přírody Chorvatsko Mljet
Strážci v chorvatském NP Mljet jsou hlavně hasiči

Strážci přírody v Chorvatsku zajišťují hlavně služby pro turisty a požární ochranu. Strážci přírody v Maďarsku mají všichni jednotnou uniformu, která se liší jen nášivkou chráněného území, pro které pracují. A Slováci? Ti jsou na tom skoro stejně jako my, ale mohou nosit služební zbraň.