Činnosti

Co strážce přírody dělá…

Pomáhá návštěvníkům

pomáhá turistům s orientací v území
podává informace návštěvníkům
poskytuje první pomoc v případě nouze
Strážce Jirka vykládá u infopanelu - foto Ondřej Vítek
dělá průvodce při exkurzích

Také vysvětluje, jak a proč se příroda chrání.


Sbírá údaje pro ochranu přírody

zjišťuje průtok a teplotu vody
měří stromy
počítá návštěvníky a dotazuje se jich v rámci průzkumů

 

Strážce Jirka sleduje vlky a bobry
zkoumá chování vzácných druhů živočichů
zaznamenává výskyt živočichů, rostlin a hub

Také odebírá vzorky půdy nebo stahuje data z automatických měřičů.


Pomáhá kytičkám i zvířátkům

Igráček Strážce Jirka chrání sysly ohrožené silniční dopravouIgráček Strážce Jirka pomáhá žábám bezpečně překonat silnice při jarním tahu

Igráček Strážce Jirka pomáhá kytičkámDohlíží na to, aby vzácné druhy živočichů, rostlin i hub měly vhodné podmínky k životu. Zastavuje činnosti, při kterých by je lidé rušili nebo poškozovali. Zraněná zvířata odváží k ošetření. Přesazuje rostliny, když se na místě, kde rostou, má pracovat. Vyvěšuje a poté pravidelně čistí ptačí budky.

 


Radí zemědělcům

Dokáže poradit, jak hospodařit, aniž by tím trpěla příroda. A to nejen zemědělcům, ale i průmyslníkům, zahrádkářům, stavebníkům, chatařům i dalším.


Udržuje a opravuje

stará se o průchodnost cest
Igráček Strážce Jirka instaluje infopanely
instaluje prvky návštěvnické infrastruktury (například infopanely nebo zastávky naučných stezek)
opravuje a udržuje zařízení sloužící návštěvníkům (například lavičky)
opravuje zařízení sloužící ochraně přírody (třeba hraničníky)
buduje a udržuje terénní stanice sloužící k ekologické výchově i výzkumu

 


Dává pokuty za přestupky


třeba za ničení krápníků (foto Dana Macurová)
nebo za táboření tam, kde je to zakázané (foto Monika Gajdošová)

A dále:

uklízí odpadky (foto Květa Černohlávková)
organizuje úklid černých skládek (foto Monika Gajdošová)
chodí vykládat o přírodě dětem do škol (foto Květa Černohlávková)
spolupracuje se záchranáři, když zná terén lépe než oni (foto Monika Gajdošová)

Nebo také hlídá hnízda vzácných ptáků před zloději vajec, likviduje invazní druhy (např. bolševník), kosí trávu, která dusí orchideje, zastavuje rušivou činnost, kontroluje, zda zalesňování je povolené…