Činnosti

Co strážce přírody dělá…

Pomáhá návštěvníkům

pomáhá turistům s orientací v území
podává informace návštěvníkům
poskytuje první pomoc v případě nouze
Strážce Jirka vykládá u infopanelu - foto Ondřej Vítek
dělá průvodce při exkurzích

Také vysvětluje, jak a proč se příroda chrání.


Sbírá údaje pro ochranu přírody

zjišťuje průtok a teplotu vody
měří stromy
počítá návštěvníky a dotazuje se jich v rámci průzkumů
zaznamenává výskyt živočichů, rostlin a hub

 

Strážce Jirka sleduje vlky a bobry
zkoumá chování vzácných druhů živočichů

Také odebírá vzorky půdy nebo stahuje data z automatických měřičů.


Pomáhá kytičkám i zvířátkům

Dohlíží na to, aby vzácné druhy živočichů, rostlin i hub měly vhodné podmínky k životu. Zastavuje činnosti, při kterých by je lidé rušili nebo poškozovali. Zraněná zvířata odváží k ošetření. Přesazuje rostliny, když se na místě, kde rostou, má pracovat. Vyvěšuje a poté pravidelně čistí ptačí budky.

 


Radí zemědělcům

Dokáže poradit, jak hospodařit, aniž by tím trpěla příroda. A to nejen zemědělcům, ale i průmyslníkům, zahrádkářům, stavebníkům, chatařům i dalším.


Udržuje a opravuje

stará se o průchodnost cest
opravuje a udržuje zařízení sloužící návštěvníkům (například lavičky)
opravuje zařízení sloužící ochraně přírody (třeba tabule naučných stezek nebo hraničníky)
buduje a udržuje terénní stanice sloužící k ekologické výchově i výzkumuDává pokuty za přestupky

třeba za ničení krápníků (foto Dana Macurová)
nebo za táboření tam, kde je to zakázané (foto Monika Gajdošová)

A dále:

uklízí odpadky (foto Květa Černohlávková)
organizuje úklid černých skládek (foto Monika Gajdošová)
chodí vykládat o přírodě dětem do škol (foto Květa Černohlávková)
spolupracuje se záchranáři, když zná terén lépe než oni (foto Monika Gajdošová)

Nebo také hlídá hnízda vzácných ptáků před zloději vajec, likviduje invazní druhy (např. bolševník), kosí trávu, která dusí orchideje, zastavuje rušivou činnost, kontroluje, zda zalesňování je povolené…