Činnosti

Co strážce přírody dělá…

Pomáhá návštěvníkům

Vysvětluje, jak a proč se příroda chrání. Nebo taky:

poskytuje první pomoc v případě nouze
Strážce Jirka vykládá u infopanelu - foto Ondřej Vítek
dělá průvodce při exkurzích
podává informace návštěvníkům
pomáhá turistům s orientací v území

Sbírá údaje pro ochranu přírody

Odebírá vzorky půdy, stahuje data z automatických měřičů nebo také:

zjišťuje průtok a teplotu vody
zaznamenává výskyt živočichů, rostlin a hub
Strážce Jirka sleduje vlky a bobry
zkoumá chování vzácných druhů živočichů
počítá návštěvníky a dotazuje se jich v rámci průzkumů
měří stromy

Pomáhá kytičkám i zvířátkům

Dohlíží na to, aby vzácné druhy živočichů, rostlin i hub měly vhodné podmínky k životu. Zastavuje činnosti, při kterých by je lidé rušili nebo poškozovali. Zraněná zvířata odváží k ošetření. Přesazuje rostliny, když se na místě, kde rostou, má pracovat. Vyvěšuje a poté pravidelně čistí ptačí budky.

Igráček Strážce Jirka chrání sysly ohrožené silniční dopravou

Igráček Strážce Jirka pomáhá žábám bezpečně překonat silnice při jarním tahu

Igráček Strážce Jirka pomáhá kytičkám

Radí zemědělcům

Dokáže poradit, jak hospodařit, aniž by tím trpěla příroda. A to nejen zemědělcům, ale i průmyslníkům, zahrádkářům, stavebníkům, chatařům i dalším.

Udržuje a opravuje

stará se o průchodnost cest
buduje a udržuje terénní stanice sloužící k ekologické výchově i výzkumu
Igráček Strážce Jirka instaluje infopanely
instaluje prvky návštěvnické infrastruktury (například infopanely nebo zastávky naučných stezek)
opravuje zařízení sloužící ochraně přírody (třeba hraničníky)
opravuje a udržuje zařízení sloužící návštěvníkům (například lavičky)

Dává pokuty za přestupky

třeba za ničení krápníků (foto Dana Macurová)
nebo za táboření tam, kde je to zakázané (foto Monika Gajdošová)

A dále:

Hlídá hnízda vzácných ptáků před zloději vajec, likviduje invazní druhy (např. bolševník), kosí trávu, která dusí orchideje, zastavuje rušivou činnost, kontroluje, zda zalesňování je povolené, také:

uklízí odpadky (foto Květa Černohlávková)
organizuje úklid černých skládek (foto Monika Gajdošová)
chodí vykládat o přírodě dětem do škol (foto Květa Černohlávková)
spolupracuje se záchranáři, když zná terén lépe než oni (foto Monika Gajdošová)