Desková hra Strážci přírody – “stavebnicová” pravidla

Nejjednodušší verze:

Hrát může 2-8 hráčů. Připravte herní plán, odpovídající počet figurek a neprůhledný sáček se žetony. Ostatní komponenty nebudete potřebovat. Ze sáčku vylosujte postupně 8 žetonů událostí a rovnoměrně je rozmístěte na herní plán. Určete začínajícího hráče.  Každý hráč ve svém tahu postupuje o 1-3 políčka. Dojde-li na políčko se žetonem události, bere si tento žeton k sobě a dál už v tomto tahu nepostupuje. Za každý žeton odebraný z herního plánu se ze sáčku ihned vylosuje další žeton a umístí na některé políčko, kde nestojí žádná figurka. Na tahu je další hráč ve směru hodinových ručiček. Hra končí po uplynutí stanoveného času (např. 30 minut), nebo když jsou všechny žetony rozebrány hráči. Vítězí hráč s nejvíce nasbíranými žetony. Každý se může pochlubit, jaké události se mu podařilo vyřešit – číslo na žetonu odpovídá číslu události v seznamu.

Postupně můžete přidávat další pravidla:

 1. Nejvyšší počet políček, o které může hráč ve svém tahu postoupit, se určí hodem zelenou kostkou.
 2. Umísťování žetonů na herní plán je náhodné a určuje se hodem šesti bezbarvými kostkami. Součet padlých čísel pak udává číslo políčka, na které žeton umístíme. Na jednom políčku může být více žetonů událostí.
 3. Události mají různou náročnost – určená římskou číslicí na kartičce, žetonu i v přehledu událostí. K vyřešení události je třeba při stání na políčku s událostí naházet bezbarvou kostkou tolik bodů, kolik je náročnost události. Možný je jen jeden hod za tah, vyřešení tedy může trvat více tahů.
 4. Přehled o tom, v jaké fázi řešení jsou jednotlivé události na herním plánu, si můžeme udržet použitím kartiček událostí a desky řešení událostí. Pokaždé, když pokládáme žeton nové události na herní plán, vybereme z kartiček událostí tu se stejným číslem události (arabské číslo), umístíme ji na desku řešení událostí a kruhový ukazatel nastavíme odpovídající římskou číslicí náročnosti proti bílé šipce. (Lze uplatnit jen ve spojení s pravidlem 3)
 5. Jednu událost může řešit více hráčů, pokud se sejdou na stejném políčku s událostí. Hráč ve svém tahu háže bezbarvou kostkou a na desce řešení události se pootočí ukazatel příslušné události o tolik směrem k nižšímu číslu, kolik hráč hodil. (Lze uplatnit jen ve spojení s pravidly 3 a 4)
 6. Vyřešenou událost (kartičku) získává ten, kdo ji začal řešit jako první.
 7. Vítěz může být určen nikoli počtem vyřešených událostí, ale součtem jejich náročnosti. (Lze uplatnit jen ve spojení s pravidly 3, 4 a 5)
 8. Hru můžete hrát také způsobem spolupráce mezi hráči. V tom případě je společným cílem všech hráčů porazit hru, neboli udržet chráněné území v dobrém stavu a se spokojenými návštěvníky.
 9. Vyřešenou událost (kartičku) získává ten, kdo ji řešil. Pokud se na řešení stejné události podílelo více hráčů, získává ji ten, kdo má méně získaných kartiček. (Lze uplatnit jen ve spojení s pravidlem 8)
 10. Nové události na herní plán nepřidávejte po každém vyřešení události, ale vždy po 8 tazích (neboli na konci kola). K počítání tahů vám pomůže otočný ukazatel s obrázkem arniky, který vložíte do díry uprostřed herního plánu. Přidávejte vždy dvě události naráz, případně i tři nebo čtyři, chcete-li mít obtížnost hry vyšší.
 11. Hra končí, pokud máte přidat další události, ale na desce řešení událostí už není volné místo. V tomto případě hráči prohráli, pokud zároveň uplatňujete pravidlo 8. (Lze uplatnit jen ve spojení s pravidly 3, 4 a 10)
 12. Události mají omezený čas na vyřešení. Na konci každého kola (vždy po 8. tahu) zestárnou. To se naznačí pootočením každé kartičky na desce řešení událostí o čtvrt kruhu (90°) ve směru hodinových ručiček. Pokud byla některá událost pootočená již celkem o 270°, převrátí se rubovou stranou nahoru a není již možné ji vyřešit a tedy ani odstranit kartičku z desky řešení událostí až do konce hry. (Lze uplatnit jen ve spojení s pravidly 3, 4, 10 a 11)
 13. Jsou dva druhy událostí: povinné a nepovinné. Povinné mají na kartičce červený levý dolní roh a rubovou stranu, nepovinné je mají žluté. Pokud by se na desce řešení událostí měla převrátit kartička se žlutou rubovou stranou, odstraní se příslušná událkost ze hry včetně kartičky a tato kartička tedy neblokuje místo na desce řešení událostí. (Lze uplatnit jen ve spojení s pravidly 3, 4, 10, 11 a 12)
 14. Na řešení událostí je potřebné odpovídající vybavení. Jak se s vybavením hraje, je popsáno v části “Vybavení” původních pravidel.
 15. Strategii může určovat vedoucí stráže přírody. Může, ale nemusí být jedním z hráčů. Vedoucí může určovat, kdo si bere jaké vybavení, kudy a kam postupuje, jaké události řeší. Může obsluhovat otočné ukazatele tahů i řešení událostí. (Lze uplatnit jen ve spojení s pravidlem 8)
 16. Hra skončí také tím, že každý hráč má nasbíraný minimální počet kartiček událostí. Při jednom hráči je to 20 kartiček, při dvou 12, při třech 7, při čtyřech 6, při pěti 5, při šesti 4 a při sedmi či osmi hráčích 3 kartičky. V tomto případě hráči zvítězili nad hrou. (Lze uplatnit jen ve spojení s pravidly 3, 4 a 8)
 17. Hra končí také tím, že je dobraná zásoba žetonů a kartiček událostí. V tomto případě hráči prohráli. (Lze uplatnit jen ve spojení s pravidly 3, 4 a 8)
 18. Koupit hru Tohle je podmínkou pro všechna pravidla 0-17 🙂 Tedy pokud ji ještě nemáte.