Papírový model Nissan

Připravili jsme pro vás papírovou vystřihovánku auta informační a strážní služby Národního parku Šumava. Věříme, že se vám bude vámi slepený model líbit stejně, jako se nám líbí jeho předloha a modely z ověřovacích staveb vystřihovánky.

Předloha – Nissan Navara

Do podzimu roku 2017 byla informační a strážní služba Správy NP Šumava složkou integrovaného záchranného systému. Tomu odpovídalo i vybavení terénních aut a některé popisy na nich. Právě tento stav zachycuje první vydání vystřihovánky z roku 2017. Lze říci, že zmíněný způsob fungování stráže přírody na Šumavě , který byl v rámci ČR ojedinělý, se neosvědčil. Od roku 2018 tedy kromě organizačních změn dostala i auta mírně odlišný vzhled. Rádi ho v budoucnu zachytíme v dalším vydání této vystřihovánky.Na Správě NP Šumava zůstává jednotka požární ochrany a strážci nadále poskytují první pomoc a spolupracují se složkami IZS dle jejich pokynů.

Správa NP Šumava má ve stavu hned několik kusů vozidla Nissan Navara. Kromě strážců je používají i jiné útvary, zejména péče o les. Auta jsou svou červenobílou barvou nepřehlédnutelná, takže si jich při výletě na Šumavu určitě všimnete. Ochranáři v ČR používají i další typy značky Nissan, např. X-trail

Vybavení do roku 2017:

  • záchranářský batoh se základním obvazovým materiálem
  • AED defibrilátor
  • kyslíkový dýchací přístroj
  • digitální tlakoměr a oxymetr (umožňují zjistit některé základní údaje o aktuálním stavu zraněné osoby a lze je využít pro první pomoc u některých vážných úrazů)
  • scoop rám (skládací transportní nosítka)
  • transportní vakuová matrace
  • vakuové dlahy
  • krční límce
  • pánevní dlaha

Model 1:32 – Nissan Navara

Nissan a Defender strážců přírody
Naše papírové modely zvětšené na 1:10 a vyztužené kartonem

Vystřihovánka je připravena v tradičním měřítku 1:32, ale na kopírce můžete měřítko snadno změnit. V takovém případě nezapomeňte zohlednit tloušťku papíru. Vzhledem k řadě oblých hran doporučujeme vystřihovánku pro mírně pokročilé modeláře (pro začínající je lepší zjednodušená verze vystřihovánky Defenderu, případně její setinová varianta). Mistři si mohou dodělat třeba interiér, prosklená okna nebo otevírací dveře (díly k takovým úpravám ale vystřihovánka neobsahuje).

Vystřihovánka má rozsah 2 listy A4 na křídovém papíře. Vystřihovánka obsahuje celkem 24 číslovaných dílů.

Budeme vděční za jakékoli podněty, které zde případně i zveřejníme ve formě tipů pro stavitele.