Obchodní podmínky

Verze platná k 19. 4. 2020

  1. Provozovatelem e-shopu malystrazce.cz (též prodávajícím) je Mgr. Ondřej Vítek, IČ 71715959, Opálová 253/26, 154 00 Praha-Slivenec. Zákazníkem (též kupujícím) je ten, kdo učiní objednávku zboží u uvedeného provozovatele.
  2. Vztah kupujícího a prodávajícího se řídí především platnou legislativou, dále pak zdravým rozumem a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující závazně potvrzuje zájem o zboží. Zaplacením objednávky vzniká závazek prodávajícího objednané zboží dodat. V případě nejasností v objednávce či nemožnosti dodání objednaného zboží bude kupující kontaktován prodávajícím jednou či více možnostmi kontaktu, které kupující uvedl.
  3. Vybrané kusy zboží mohou být prodávány formou aukce. Aukce se může zúčastnit osoba starší 18 let. Aukce probíhá na stránkách MalyStrazce.cz, na facebookových stránkách Malý strážce, případně na jiné platformě. Účastníkem aukce se stává uživatel po vložení nabídky (případně komentáře s nabízenou cenou) pod konkrétní položkou aukce. Vložním nabídky uživatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se provést nákup v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako vítězná. Účastník má právo svou nabídku zrušit před skončením aukce. Účastníka s vítěznou nabídkou budeme kontaktovat e-mailovou či soukromou zprávou bezprostředně po skončení a vyhodnocení aukce. Zaslání zboží získaného v aukci probíhá dle domluvy s cenami uveřejněnými v e-shopu, případně v konkrétní aukci. Vítěz aukce, který nebude nijak reagovat na zprávy, výzvy k vyzvednutí apod., se vystavuje riziku zablokování svého profilu na našich stránkách či nahlášení nevhodného chování správci sítě Facebook.
  4. Po obdržení platby je objednané zboží zabaleno a odesláno způsobem, který zvolil kupující.
  5. Dodací lhůty jsou do 20 kalendářních dnů od zaplacení objednávky. Ve výjimečných případech může být kupující na stránkách nebo po odeslání objednávky informován o delší dodací lhůtě. U zboží, u kterého je uvedena dostupnost „na objednávku“, je dodací lhůta závislá na dodání zboží či materiálu od jiného dodavatele a bude sdělena individuálně. Do dodací lhůty se nezapočítává čas, kdy zboží čeká u přepravce na vyzvednutí kupujícím.
  6. Záruční lhůta je prodávajícím poskytována v délce 24 měsíců od data doručení zboží kupujícímu. Po dohodě je možné vyřídit oprávněné reklamace i po uplynutí uvedené záruční lhůty.
  7. V rámci reklamačního řízení je možné uplatnit právo na dodání objednaného a zaplaceného zboží nebo jeho výměnu, resp. zaslání nového zboží v případě, že bylo dodáno zboží neodpovídající popisu objednaného zboží či zboží s vadami vzniklými před odesláním zboží. Poškození vzniklé při přepravě zboží řeší kupující s přepravcem, k čemuž je prodávající povinen poskytnout potřebnou součinnost (zejména sdělit identifikační údaje přepravce a zásilky). Reklamace zboží poškozeného před odesláním prodávajícím bude řešena výměnou za nový kus či vrácením ceny zboží. Na způsobu vyřízení reklamace se kupující vždy dohodne s prodávajícím ještě před případným odesláním zboží zpět prodávajícímu. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího telefonicky na čísle +420604657192 nebo e-mailem na info@malystrazce.cz, případně poštou na adrese provozovatele uvedené v bodu 1. Pokud jde o zboží jiného výrobce, je kupující oprávněn reklamaci řešit i přímo s tímto výrobcem.
  8. Osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu, prodávající použije výhradně k vyřízení objednávky. Faktury za zboží jsou včetně údajů kupujícího uchovávány prodávajícím pro potřeby státní kontroly po dobu 10 let. Údaje z elektronické komunikace jsou uchovávány pro potřeby případné reklamace.
  9. Veškeré spory jsou řešeny v první řadě dohodou. Pokud se nepovede dohoda mezi kupujícím a prodávajícím, bude v případě shody obou stran sporu zvolen mediátor pro další jednání. Pokud ani takové jednání nepovede k výsledku, se kterým budou obě strany sporu souhlasit, může se kterákoli ze stran obrátit na soud.