Jak se stát strážcem

Odznak stráže přírody vzor 1992, který strážce musí nosit viditelně

Strážcem přírody může být skoro každý.

Není přitom velký rozdíl, jestli máte být strážce profesionální (jako zaměstnání), nebo dobrovolný (ve volném čase bez nároku na odměnu).

Co musíte jako zájemce o ustanovení strážcem přírody splnit?

Jde o těchto několik věcí:

 • být občanem ČR,
 • být starší 21 let (mladší osoby se mohou zapojit do aktivit Junior Ranger Programu, ten jim ale žádné pravomoce nedá),
 • nebýt pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
 • mít způsobilost k právním úkonům,
 • být zdravotně způsobilý,
 • složit zkoušku a slib.

Podobu zkoušky určuje úřad, který stráž ustanovuje, ale jejím obsahem by měla být znalost jak souvisejících zákonů, tak znalost přírody a oblasti, kde má strážce působit. Bližší informace k tomu by měl podat příslušný ustanovující úřad. A který to je? Ten si musíte vybrat podle místa, kde chcete jako strážce působit. Většinou to bývá okolí bydliště, případně oblast, kam pravidelně jezdíte (chata, chalupa).

Vyberte si úřad, který stráž přírody ustanovuje

 • Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo: Správa KRNAP
 • Národní park a CHKO Šumava: Správa NP Šumava
 • Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo: Správa NP Podyjí
 • Národní park České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce: Správa NP České Švýcarsko
 • ostatní CHKO a národní přírodní rezervace a národní přírodní památky mimo NP a vojenské újezdy: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, respektive její regionální pracoviště
 • ostatní území mimo vojenské újezdy: krajské úřady
 • na území vojenských újezdů se dobrovolná stráž přírody neustanovuje

Na úřadě zjistěte, kdo má stráž přírody na starosti a toho pak požádejte o informace, co máte udělat, aby vás jako dobrovolného strážce ustanovili. Možná se to zdá složité, ale jestli to se stráží myslíte vážně, na podobné postupy si stejně budete muset zvyknout 😉 Na příslušném úřadě se také dozvíte, jaké konkrétní činnosti byste jako strážci vykonávali. Dohodnete si také způsob vzájemné komunikace. Může se stát, že vám poskytne i nějaké vybavení, bývá však velmi skromné.

Počítejte ale i s tím, že vás na úřadě možná odmítnou, protože s dobrovolnými strážci neumějí správně pracovat, nebo mají špatné zkušenosti. Zatím pouze v národních parcích jsou i místa pro profesionální strážce. Volná jsou ale tato místra jen zcela výjimečně a když se to stane, určitě má větší šanci ten, kdo už pár let sloužil jako dobrovolný strážce.

Seznamte se se zákonem

Podrobnosti k tomu, co je stráž přírody a co zájemce musí splnit, nám vysvětluje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Přesněji jeho § 81, z něhož to nejdůležitější jste si už přečetli nahoře. Stráže přírody se přímo týkají § 81, 81a a 81b. Je to naprostý základ a není to nijak dlouhé (zhruba jedna stránka textu). Pokud vás to neodradí, počítejte s tím, že si budete muset nastudovat ještě mnoho dalších ustanovení několika různých zákonů, abyste se strážcem mohli opravdu stát.

Na závěrLogo Asociace strážců přírody ČR

Pokud chcete zatím jen proniknout do prostředí strážců, můžete zkusit Asociaci strážců přírody ČR, která jako členy bere i zájemce, kteří strážcem ustanoveni nejsou.

Jestli si chcete vyzkoušet, jaké to je být strážcem přírody, zahrajte si naši originální a ryze českou deskovou hru Strážci přírody.

Desková hra Strážci přírody

V ní zjistíte, jaké úkoly strážci řeší, a navíc si užijete kopu zábavy 😉

Další informace najdete najdete pod odkazem Stráž přírody. A jestli hledáte něco autentického, mrkněte do příběhů.