Chráním přírodu a vše, co poskytuje.

Pokud to není zakázáno, sbírám v přírodě houby, plody apod. jen v množství, které sním během výletu. Vodu na pití a vaření beru z bezpečných a vhodných zdrojů. Využívám, co smím, ale neplýtvám a nedrancuju. Vyhýbám se využívání místně vzácných druhů.

Proč? Přírodní plochy pokrývají jen zlomek celkové plochy pevniny. Jsou domovem i mnoha jiných druhů. Mohou být zdrojem našeho duševního zdraví, ale nejsou dostatečné pro pokrytí všech materiálních potřeb lidstva. Změnili jsme většinu plochy, abychom získali užitek, ale nějakou část země musíme nechat pro jiné organismy. Květina běžně se vyskytující kolem mého domova může být velmi vzácná v místě, kam cestuju, potom potřebuje zvláštní ohleduplnost, aby přežila.

Všechny zdroje, které využívám, musejí být schopné se obnovit do příchodu dalšího návštěvníka nebo živočicha.

Proč? V území nikdy nejsem sám. Někteří jiní jsou kriticky závislí na zdrojích, které já využívám jen pro svou potěchu. Návštěvník, který přijde po mně, má stejné právo zažít místo za stejných podmínek jako já, když jsem přišel.

Šetřím palivovým dřevem. Upřednostňuju vázání uhlíku v mrtvém dřevě před uvolňováním CO2 do vzduchu.

Proč? Ne vždy potřebuju při výletě rozdělávat oheň. Uhlík uložený v mrtvém dřevě je zejména v době klimatické krize mnohem cennější než ten, který uvolníme do vzduchu spálením dřeva. A mrtvé dřevo je jediným domovem pro mnoho organismů, které by měly v přírodě zůstat žít.

Živé nechávám žít. Pozoruju přírodní procesy proto, abych se z nich učil, a ne, abych je měnil. Vím, že každé území je jiné. Odlišné charakterem přírody i zákonnými omezeními.

Proč? Všechny organismy mají stejné právo na život. Ze samovolně se vyvíjející přírody se můžeme mnoho naučit. Porozumění přírodě nám pomáhá přežít a vnáší klid do našeho života.

Dávám přednost pohybu vlastní silou (chůze, jízda na kole, pádlování). Kdykoli to jde, používám veřejnou dopravu místo auta, nebo aspoň jedu ve více lidech.

Proč? Používání osobních aut zabírá více plochy a vytváří více výfukových plynů. Všichni přitom chceme navštěvovat přírodu a ne parkoviště s otráveným vzduchem. Když zpomalíme, uvidíme více. Dostaneme se k přírodě blíž, když od ní nebudeme odděleni sklem auta a klimatizovaným vzduchem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *