Outdoor beze stop

…aneb trocha inspirace pro příznivce výletů do přírody, kterým leží na srdci její stav.

Příroda v ziměVím, kam jdu.

Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb v oblasti, kam se chystám. (animovaný videoklip od AOPK ČR) (zajímají mě podrobnosti)

Chráním přírodu a vše, co poskytuje.

Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých. (animovaný videoklip od AOPK ČR, 2. díl) (zajímají mě podrobnosti)

Respektuji navštívené místo a jeho obyvatele.

Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem ohleduplný k  přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, abych nerušil zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou. (animovaný videoklip od AOPK ČR, 3. díl) (zajímají mě podrobnosti)

Zodpovídám za svou bezpečnost.

Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná. Přesto jsem rád, když je příroda nespoutaná. (animovaný videoklip od AOPK ČR, 4. díl) (zajímají mě podrobnosti)

Nezanechávám po sobě stopy.

Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel. (animovaný videoklip od AOPK ČR, 5. díl) (zajímají mě podrobnosti)

Podílím se na péči.

Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo nedostatky upozorním správce území. (animovaný videoklip od AOPK ČR, 6. díl) (zajímají mě podrobnosti)


6 zásad ohleduplného návštěvníka přírody jsme vytvořili s kolegy na Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky jako inspiraci pro ty, kdo se chtějí chovat k přírodě odpovědně. Vycházeli jsme z programu Leave No Trace a dalším podkladem nám byl návrh European Outdoor Ethics vytvořený European Wilderness Society (nakonec je k tomu pěkný plakát i v češtině). Výsledek AOPK ČR i s tipy na výlety můžete prozkoumat na stránce S námi do přírody.

Podíváme-li se na jednotlivé zásady ještě podrobněji, zjistíme, že jejich uplatnění se liší místo od místa. Nejen každý stát, ale i každé chráněné území má své zvláštnosti a navíc se mění v průběhu dne i roku. A to je právě to kouzlo, které nás nutí obout pohorky a vyrazit ven ze dveří (doslovný překlad výrazu “outdoor”). Chcete-li poznat přírodu líp, zkuste výlet s průvodcem přírodou 😉

A také se nám moc líbí iniciativa Nejsem prase. I když proti těm prasatům, co nejsou zároveň lidmi, vůbec nic nemáme 😉