Podílím se na péči.

Je mým úkolem a povinností chránit navštívené místo. Chránit znamená nezasahovat. Nechávám přírodu být přirozenou.

Proč? Příroda až na výjimky nepotřebuje od člověka pomáhat. Nikdy přesně nevíme, jak se s danou situací vypořádá. Někdy ale má smysl pomoct, když odstraníme špatný vliv nějaké lidské aktivity (typicky třeba když sebereme odpadek po jiném návštěvníkovi).

Přicházím-li ve skupině, všímám si všech jejích členů.

Proč? Člen skupiny není samostatný jedinec. Jako člen skupiny nesu svou část odpověednosti za to, jak se chová skupina jako celek. Když jiný člen skupiny potřebuje pomoc, ostatní členové jsou těmi prvními, kdo musí pomoct.

Všímám si druhých – návštěvníků i místních. Jsem připraven pomoci, pokud potřebují.

Proč? Když zjistím, že někdo potřebuje pomoct, jsem to právě já, kdo by měl pomoct.

Pokud vidím, že někdo něco dělá špatně, upozorním ho na to. Třeba to nepomůže hned, ale přinejmenším to v něm vzbudí pochyby o jeho aktivitě.

Proč? Lidé, kteří vědomě dělají něco špatného, si často myslí, že proti nim nikdo nezasáhne. Pokud se tak stane, většinou v činnosti nepokračují, nebo ji přinejmenším už neopakují, protože zakročení pro ně nebylo příjemné. A pokud škodí nevědomě, bývají nakonec i rádi, že jim někdo ukázal správnou cestu.

Neodhaluju široké veřejnosti mnou navštívená skrytá místa.

Proč? “Reklama” na skrytá místa zejména přes sociální média často přináší jejich přelidnění v blízké budoucnosti. Masivní návštěvnost dříve skrytá místa spolehlivě ničí. Už je jen málo takových skrytých míst…

Zaznamenávám důležité skutečnosti a hlásím je tomu, kdo za území zodpovídá.

Proč? Pokud si všimnu, že je něco podle mého názoru špatně, může se to ještě zhoršit, když to nenahlásím. Na řadě míst je dostupná aplikace na hlášení nedostatků odpovědné instituci. Přinejmenším mají adresu a telefon. Výskyt zajímavých druhů můžu zaznamenat a sdílet třeba pomocí aplikací BioLog nebo iNaturalist. Ochranáři pak mají víc podkladů pro vhodné nastavení opatření na ochranu vzácných druhů nebo naopak na potlačení invazních druhů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *