Projekt Pražští strážci přírody 2020-21

Od července 2020 do prosince 2021 jsem ve spolupráci s některými pražskými strážci přírody a Magistrátem řešil projekt Pražští strážci přírody (č. 264/2020). Na to jsem od MHMP dostal dotaci 180.000 Kč. Jak projekt probíhal a dopadl?

Projekt byl splněný úspěšně a víceméně podle plánu. V souladu s plánem jsme ho řešili od 1. července 2020 do 31. prosince 2021.

Vybavení

Významnou částí projektu bylo vybavení pro dobrovolné pražské strážce přírody. Sehnali jsme si košile, nášivky pro jednotné označení, vizitky, výtisky zákona o ochraně přírody s komentářem, roušky, batohy, pytle na odpadky aj. Vybavení zefektivnilo výkon stráže přírody a zvýšilo motivaci strážců k jejich dobrovolné činnosti. Pořídili jsme také drobné propagační předměty osvětového charakteru na rozdávání veřejnosti – podtácky a 3 druhy samolepek. Ty rozdáváme například jako drobné odměny spolu s letákem.

Jak vypadají leták, podtácek a samolepky z projektu
Leták, podtácek a samolepky pro návštěvníky pražské přírody

Aktivity projektu

Pro strážce jsme zorganizovali dvě setkání a dvě exkurze. Na nich jsme diskutovali přístupy k ochraně a péči o přírodu i k návštěvníkům. Veřejnost jsme o pražské přírodě i projektu informovali formou příspěvků na internetových i facebookových stránkách. Uspořádali jsme několik osvětových akcí různého druhu pro veřejnost. K té se informace dostaly i formou televizních a rozhlasových reportáží. Formou článků směřovaly informace i k dalším aktérům pražské ekologické výchovy. Osobními prezentacemi se dostaly také ke strážcům z jiných oblastí a k zájemcům o stráž. Pro další propagaci jsme nechali vyrobit působivé bannery. Uskutečnily se schůzky s úředníky i městskou policií.

Akce pro veřejnost u pražského rybníku Slatina, srpen 2021
Akce pro veřejnost na Slatině, srpen 2021

Dobrovolnicky jsme zajistili 209 strážních služeb doložených hlášenkou a blíže neurčený počet dalších služeb. K tomu jsme vytvořili a zavedli systém elektronických hlášenek. Celkové náklady projektu včetně dobrovolnické práce se vyšplhaly na 344.100 Kč, přičemž dotace od hl. m. Prahy byla 180.000 Kč.

Závěr

Hlavní cíl projektu, tedy oživit a zviditelnit stráž přírody v Praze, projekt splnl. Strážci mají lepší přepodklady a také více chuti k další činnosti a pracovníci Magistrátu lépe vědí, jak se stráží přírody pracovat. Mnoho návštěvníků pražské přírody se poprvé dozvědělo o tom, že nějaká stráž přírody vůbec existuje a mnoho se to díky projektu ještě zajímavou formou dozví v následujícím období. Nezbývá než doufat, že se sníží míra poškozování pražské přírody i zařízení sloužícího jejím návštěvníkům. Máme dobře našlápnuto! Některé výstupy a informace jsou k nalezení na těchto internetových stránkách a na FB stránce Malý strážce.

V Praze, 18. ledna 2022, Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D., řešitel projektu