Vzdělávací program o strážcích a ochraně přírody

Máte skupinu dětí a hledáte pro ně zábavný a přitom smysluplný program? U nás ho můžete najít. V naší tvorbě se orientujeme především na děti a máme s tím mnohaleté zkušenosti. Díky úzké spolupráci se strážci přírody po celé ČR, kontaktům i do zahraničí a osobní zkušenosti se strážními službami i jejich organizací je program založený na skutečnosti a ne domněnkách nebo zbožných přáních. Máme ověřené tři základní podoby programu, ale nebráníme se ani dalším.

Vnitřní přednáška

60-120 minut zaplníme povídáním o tom, jak se chrání příroda. V první části si vysvětlíme nezbytný teoretický základ: co je (a co není) příroda, jestli je důležitější práce v terénu nebo v kanceláři, rozdíl mezi pasivní a aktivní ochranou, chráněná území, chráněné druhy, památné stromy. Čím dál víc se děti zapojují tím, že hledají odpovědi na pokládané otázky a mohou tak uplatnit své znalosti i poznatky z procházek. Druhá část je už stavěná jen na otázce “Co dělá strážce přírody na tomto obrázku?”. Desítky obrázků ukazují postavičku Igráčka Strážce Jirky zakomponovanou do různých situací odrážejících činnosti skutečných strážců přírody. Většinou děti vymyslí hned několik různých možností, zapojení fantazie je žádoucí. U některých činností se zabýváme i otázkou, proč to strážci dělají.

O koni v kleci

Na konci povídání si zopakujeme, co z činností na pomoc přírodě mohou děti dělat i ve věku, kdy se ještě nemohou samy stát strážci přírody. Dostanou letáček o mapování výskytu druhů veřejností a vyberou si odměny za své správné odpovědi. Díky tomu si i později doma mohou připomenout, jak se chrání příroda. Hodí se, když máte v místnosti PC s dataprojektorem, ale pro skupiny do 10 dětí to umíme i bez toho.

Strážce při přednášce
Povídání na Stanici přírodovědců (Praha 5)

Exkurze

Půldenní nebo celodenní výlet je více zaměřený na to, co lze ve vztahu k ochraně přírody vidět v přírodě. Pozorování živočichů, rostlin a hub i hledání zkamenělin je tematicky spíše v pozadí. Všímáme si hraničníků i pruhového značení na hranicích chráněných území. Když je třeba, zkoušíme udělat drobné opravy nebo třeba lihem vyčistit graffiti z infopanelů. Děti vždy hodně baví sbírání odpadků pomocí mechanického podavače – prodloužené ruky. Vyzkoušíme si, jak se měří obvod kmene nebo výška stromu a k čemu je to dobré. Debatujeme o tom, jak si užít outdoor beze stop a každý si může vyzkoušet některý z modelů toaletní lopatky.

Vhodnou trasu pro exkurzi můžeme většinou najít i ve městě nebo jeho blízkém okolí. Největší smysl to má v místech, která děti znají a na která tak získají nový pohled.

Venkovní program - strážcovská exkurze s dětmi

Stánek

Jestli pořádáte větší akci, umíme zajistit jedno i více zastavení. Jádrem našeho programu jsou zalaminované fotky s Igráčkem Strážcem Jirkou, které používáme při výše zmíněných přednáškách. Máme ukázku toho, co strážci nosí v batohu, k čemu to používají a kolik to váží. Na mapě světa ukážeme, kde ve službě umírá nejvíc strážců a vysvětlíme jak a proč. U interaktivní tabule s odpadky sebranými z přírody si zopakujeme, jak dlouho se rozkládají, ale hlavně co mohou způsobit. Máme i plakáty k mapování druhů BioLogem, outdooru beze stop i s ukázkou toaletních lopatek, ochraně neživé přírody a dalším tématům. Rodičům dětí rádi nabídneme ke koupi i vybrané zboží z e-shopu, které je možné zaplatit i kartou.

Účastníme se nejčastěji akcí pořádaných ke Světovému dni strážců, ale může to být i Den Země nebo cokoli jiného. Se stánkem můžeme dojet kamkoli po republice, vybavení skladujeme v Praze. Důležité ale je se včas domluvit na termínu.

program v podobě stánku o stráži přírody

Objednejte si náš program

Všechno výše uvedené umíme v češtině i v angličtině. Jestli vás nabídka zaujala, ozvěte se. Vyjdeme vám podle možností vstříc. Je jedno, jestli jste škola, kroužek, obec, nevládka, dětský tábor nebo třeba jen skupina rodičů, kteří hledají smysluplný program pro své děti. Činnost máme jen zřídkakdy pokrytou granty, takže příspěvek na dopravu k vám nám pomůže.