Nezanechávám po sobě stopy.

Po mém pobytu nezůstává žádný odpad.

Proč? Co mohu s sebou donést do přírody, to také mohu odnést zpátky. V přírodě trvá rozklad odpadků zpravidla dlouho. V biotopech přirozeně chudých na živiny může i biologicky rozložitelný odpad vnášet významné množství živin nebo způsobit nákazu u živočichů.

Snižuju množství svého odpadu. Třídím odpad k recyklaci, jak to jen je možné.

Proč? Nejlepším řešením je žádný odpad. Všechny druhy odpadu potřebují ke svému zneškodnění energii. Pro recyklaci je nezbytné už na začátku oddělit různé druhy odpadu. Ve neroztříděném odpadu se mohou jednotlivé složky vzájemně kontaminovat, což většinou vede k nemožnosti následného vytřídění k recyklaci.

Vykovávám potřebu rozumně – nejméně 60 m od vody a zahrabu aspoň 15 cm pod povrch půdy, nebo vše odnesu s sebou do nejbližší popelnice.

Proč? Moč se snadno rozkládá v půdě, ale může významně znečistit vodu. Moč zanechává specifický zápach, který ovlivňuje chování některých zvířat v přírodě. V ochodech s outdoorovým vybavením se dají sehnat toaletní lopatky (např. jedna, druhá, třetí) či sáčky (např. tady). Lidské výkaly mohou zapříčinit nákazu divokých zvířat i jiných návštěvníků, pokud jsou zanechány nevhodně. Psí hovínko zabalené do igelitového sáčku a odhozené v přírodě se nerozkládá a straší mnoho let.

Jak to vypadá v terénu? Většina turistických cest v Krkonošském NP je nápadně lemována papírovými kapesníčky, takže návštěvník má pocit spíš pobytu na záchodě než v přírodě. Skutečně papírové kapesníčky se rozloží zhruba za 3-4 měsíce, ale většina vlhčených se nerozkládá (jsou z plastu, ne z papíru). Někteří hloupí pejskaři si sice zvykli sbírat výkaly do plastových sáčků, ale klidně je pak odhodí vedle cesty třeba i v národní přírodní rezervaci.

Při odchodu se ohlédnu, abych se ujistil, že za sebou nenechávám nic jinak, než bylo před mým příchodem.

Proč? I věci, které v přírodě zapomenete omylem, mohou být nebezpečné. Bezpochyby vám také mohou kriticky chybět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *