Pražští strážci – potřebuje Praha chránit přírodu?

Stráž přírody působí i na území Hlavního města Prahy. A ne náhodou – v Praze je 95 zvláště chráněných území, 12 evropsky významných lokalit, 12 přírodních parků, 108 památných stromů a stromořadí a nespočet zvláště chráněných druhů. Správu přírodního bohatství zajišťují především dva úřady – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (8 národních přírodních památek a CHKO Český kras, která na území Prahy zasahuje) a Magistrát Hlavního města Prahy (celá ostatní plocha města). Takže Praha si své strážce přírody určitě zaslouží.

zvláště chráněný druh ve městě, Praha

S čím se pražští strážci potýkají nejčastěji? Je to třeba nepovolená stavební činnost, vandalizace infopanelů, odpadky nebo poškozování lokalit výskytu chráněných druhů. Kromě toho strážci zaznamenávají výskyt vzácných či jinak zajímavých druhů (včetně invazních), sledují stav označení chráněných území, provázejí exkurze a mnoho dalšího. Zkrátka i když se pohybují často na dohled paneláků, jejich práce se nijak výrazně neliší od toho, co dělají strážci přírody v jiných koutech České republiky.

Že jste v Praze strážce nikdy nepotkali? To nemusí být pravda. Jen zatím nejsou jednotně vybavení, a tak je snadno zaměníte s obyčejným návštěvníkem. To se teď pokoušíme změnit. V Praze je více než 40 strážců přírody. Výsledky jejich práce nemusí být pro nezasvěceného pozorovatele patrné, ale užívá si jich každý návštěvník pražské přírody.

Magistrát vydal celou řadu publikací o pražské přírodě. Máte-li o ně zájem, podívejte se na stránky Pražská příroda. Chtěli byste se ke stráži přírody přidat? Podívejte se, co všechno musí zájemce o stráž přírody splnit. Ale pražské přírodě můžete pomoci i bez toho, abyste se museli stát přímo strážcem. Co třeba nějaká obdoba plechovkové výzvy? To by pražské přírodě dost pomohlo…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *