Proč nás těší návrat vlka?

Naši kolegové z European Wilderness Society připravili moc pěkný poster, který stručně a srozumitelně vysvětluje, čím je návrat vlka přínosný. Když jsme to viděli, neodolali jsme a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zaslali autorům překlad textů do češtiny, abychom se mohli podělit i s těmi, kdo cizojazyčné texty nečtou. Podívejte se na plakát a jestli se i vám líbí, sdílejte ho nebo šiřte jinak.

Vlk - foto Ondřej VítekNěkteré informace, které plakát uvádí, je vhodné upřesnit s ohledem na současnou situaci v České republice.

V českých podmínkách není vazba mezi početností spárkaté zvěře a dostupností potravy pro bobry taková, jak to plakát uvádí. Větší dostupnost vrb pro bobry zapříčiněná lovem zvěře vlky byla zjištěna v Yellowstonském národním parku (leží v USA, je to mimo jiné nejstarší národní park na světě). Po znovuobjevení vlka tam došlo ke snížení počtu jelenů wapiti, kteří dříve vrby intenzivně okusovali. Snížený počet jelenů tak umožnil regeneraci vrb. Je ale třeba dodat, že vědci předpokládají i kladný vliv oteplení na šíření vrb v této oblasti.

V našich podmínkách se škody na vrbách prakticky nevyskytují. Zejména u srnčí zvěře biologům mnohem víc vadí prakticky úplná likvidace mladých jedlí, ale i dalších druhů stromů, které se v lesních porostech vyskytují přirozeně v menší míře. To znemožňuje přirozenou obnovu a druhovou pestrost našich lesních porostů.

Strážce Jirka sleduje vlky a bobryTaké nelze očekávat, že s výskytem vlků úplně přestanou vznikat bobří škody na polích. Na lokalitách, kde se vlci vyskytují, lze předpokládat, že se bobři při svých toulkách za potravou nebudou vzdalovat tak daleko od vody jako na lokalitách, kde tento predátor chybí. Nicméně, bude-li u řek a potoků kukuřice či jiná zemědělská plodina, bobři ji budou určitě potravně využívat a lze předpokládat její okus minimálně do vzdálenosti 20 metrů od břehové linie. Také budou bobři dál stavět hráze, které na některých lokalitách způsobují zatopení polí či luk.

Z publikovaných informací vyplývá, že vliv vlků na bobří populaci závisí na místních a sezónních podmínkách. Vlci se živí především spárkatou zvěří (u nás tedy hlavně jeleny, srnci a divočáky) a k navýšení predace bobrů často dochází až při nedostatku lovených kopytníků. Je ale nutné zmínit, že i v těchto otázkách je potřebný další výzkum, informace o vztahu bobrů a vlků nejsou stále dostatečné. To je dáno tím, že oba druhy byly v minulosti v Evropě prakticky vyhubeny a teprve v posledních letech se postupně vracejí a můžeme tak jejich chování sledovat.

Igráček Strážce Jirka instaluje infopanelyKomentář připravili: RNDr. Jitka Uhlíková a Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D. – AOPK ČR.

A pokud si u nás objednáte stavebnici infopanelu k Igráčkovi, dostanete k němu plakát ve velikosti A4 vytištěný (míněno zdarma) 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *