Otázky a odpovědi ke stráži přírody

Sepsali jsme dohromady a přehledně otázky ke stráži přírody, na které se nás nejčastěji ptáte:

Co je stráž přírody? Co dělá, kdo ji zajišťuje?

Stráž přírody je skupina lidí, kteří zajišťují ochranu přírody přímo v terénu. Informují, vysvětlují, kontrolují dodržování zákona, sbírají různé údaje. Máme pro vás několik příkladů činnosti strážců. Ve stráži přírody najdeme jednak strážce se všemi pravomocemi a pak zpravodaje bez výkonných pravomocí.

Pracuje strážce zadarmo?

Existují dobrovolní i placení strážci přírody. Ty profesionální u nás potkáte víceméně jen v národních parcích. Dobrovolní strážci jsou ve službě ve svém volném čase, stráž přírody dělají zadarmo, ale mají stejné pravomoci, takže třeba i pozastavit rušivou činnost nebo udělit pokutu.

Co stráž nesmí dělat?

Stráž přírody v ČR není policie ani armáda. Strážci nesmějí vynucovat dodržování zákona zbraní ani donucovacími prostředky. Nejsou oprávněni vymáhat dodržování jiných zákonů, než je Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.).

Jak poznám stráž v terénu? 

Strážce i zpravodaj by měli mít v místě levé náprsní kapsy odznak se státním znakem. Většinou také mají na levém rukávu nápis STRÁŽ PŘÍRODY a pod ním znak chráněného území, ve kterém působí, případně znak kraje nebo logo AOPK ČR. Čeští strážci zatím nemají jednotný oděv, takže přesnější popis tak, aby platil na všechny, nemůžeme podat.

Chodí strážci sami, nebo ve dvojicích? 

To je různé. Na některé úkoly je vyloženě lepší jít ve dvou nebo i více členech. Ale řadu věcí zvládají i sami. Někdy jde strážce se členy své rodiny, protože zadaný úkol se dá snadno spojit s výletem do přírody.

Kdo se může stát členem, co to obnáší? 

Členem stráže přírody se může stát každý občan ČR starší 21 let, trestně bezúhonný, svéprávný a zdravý. Podmínkou je složení zkoušky, která ověří jak znalost příslušných zákonů i přírody, tak schopnost komunikace. Podrobněji jsme to popsali na samostatné stránce. Strážci a zpravodajové pak ve svém volném čase vyrážejí do přírody a dělají to, na čem se dohodli se svým koordinátorem z úřadu.

Může strážce dávat pokuty?

Mezi často kladené otázky ke stráži přírody patří, zda strážce může udělovat blokové pokuty (nově pokuty příkazem na místě) bez ohledu na to, zda pracuje jako zaměstnanec nebo dobrovolník. Pokuty se platí buď rovnou v hotovosti, nebo později převodem z účtu.

Co když odmítnu zaplatit? 

Pokud je to proto, že u sebe nemám peníze v hotovosti, vezmu si příkazní blok na pokutu na místě nezaplacenou a zaplatím z domova převodem na účet. Pokud nechci zaplatit proto, že s pokutou nesouhlasím, předá strážce řešení přestupku na úřad, který zahájí správní řízení o udělení pokuty. V takovém případě se ale k výši pokuty přidává ještě správní poplatek za provedení řízení.

Kde všude můžu strážce přírody potkat? 

Prakticky všude. Zejména tedy v chráněných územích (národních parcích, chráněných krajinných oblastech, přírodních rezervacích a památkách). Ale protože chrání například i vzácné druhy živočichů, můžeme strážce potkat klidně i v centru města.

Jsou i strážkyně přírody? 

Jsou, i když muži jsou zatím zastoupeni výrazně častěji. Třeba se nám to podaří vyrovnat 😉 My jsme se o to pokusili třeba Igráčkem Strážkyní Janou.

Napadají vás ještě další otázky ke stráži přírody? Napište nám 😉 Podívejte se, jak pestrá je paleta činností, které strážci dělají. Už víte, jak se stát strážcem přírody? A jestli chcete, aby z vašich dětí vyrostli ochránci přírody, pořiďte jim něco z našeho nenásilně vzdělávacího zboží nabízeného v e-shopu.