Strážci v Kongu

Že Kongo je země v Africe, to asi víme všichni. Že jsou v Africe v současnosti dva státy s tímto jménem, to už není tolik známé. Tak na úvod si upřesníme, že se budeme věnovat Demokratické republice Kongo. Tu si můžete pamatovat i pod starším jménem Zair, ještě před tím bývala belgickou kolonií. Tou druhou, o poznání menší zemí, je Republika Kongo. Aby to bylo ještě složitější, obě země odděluje řeka Kongo (jedna třetina hranice je ale tvořena řekou Ubengi).

Strážci přírody v DR Kongo se letos dostali do médií hlavně tragickou událostí v dubnu. Při ozbrojeném konfliktu bylo zastřeleno nejméně 12 strážců Národního parku Virunga. Několik dalších včetně civilistů, které doprovázeli, bylo těžce zraněno, takže celková bilance ztrát je ještě smutnější. Bohužel mrtví strážci nejsou v této zemi žádnou výjimkou. Často jsou obětí útoků ze strany pytláků nebo rebelů. A umírají tak při ochraně vzácných druhů zvířat i turistů.

Opičí rezervace Kisimba-Ikobo

Informace o aktuální situaci máme od Jean Claude Ndakasiho. Jean býval několik let vládou ustanoveným strážcem ve výše zmíněném NP Virunga a také v NP Upemba. Nyní se stará o Opičí rezervaci Kisimba-Ikobo. V ní žijí gorily, šimpanzi, sloni, okapi, luskouni, vzácné druhy ptáků a další druhy. Jejich ochrana žádné finanční zisky nepřináší, jejich lov ano. Ten se významně zvýšil hlavně po roce 2007 s projevy světové ekonomické krize. Poptávka jde zejména od obyvatel střední vrstvy a od čínských zákazníků.

Lov má mnoho různých podob

Jean není sám, stráží s dalšími asi 80 strážci a strážkyněmi. Jde zejména o místní obyvatele, kteří chrání nejen gorily proti lovcům a pytlákům. Jenže i do Konga přišel Covid-19 a všichni zmínění strážci přišli o práci. Stráží ale dál, protože aktivita pytláků logicky roste. Chybějící plat ale znamená nejen nemožnost obnovení opotřebovaného vybavení strážců, ale hlavně nedostatek jídla. Jean pro zlepšení situace založil Občanskou strážcovskou asociaci a shání podporu, kde se dá. Zatím ale strážci nedostávají ani dost, aby se mohli najíst.

Strážci přírody ve službě v červnu 2020

Za podklady k tomuto článku od nás Jean dostal 100 USD. Posílat menší částky nemá smysl, protože bankovní poplatky za převod jsou vysoké. Kdybyste se chtěli přidat, napište a spojíme síly. Každopádně přímá finanční podpora je jen dočasné řešení v nehorší krizi. Ochrana přírody v Kongu těžko může být financovaná ze zdrojů mimo Afriku.

Jean Claude Ndakasi

Osobní plechovková výzva 2020

Odpadky zabíjejíProč mě nejen v lese nejvíc štvou plechovky?

Jednak proto, že je jich hodně a snad čím dál víc. Druhak proto, že ty hliníkové se rozkládají stovky let. Za třetí proto, že výroba hliníku není nic snadného a už vůbec ne ekologicky šetrného (viz třeba havárie v Maďarsku před 10 lety). Navíc se z nich kvůli tvaru špatně pije a nikdy nedostanete ven všechno, takže jsou pro mě takovým symbolem plýtvání.  A konečně: už mnohokrát se mi stalo, že jsem z nalezené plechovky vysypal mrtvý hmyz, který se z této pasti nedostal. Pokračovat ve čtení “Osobní plechovková výzva 2020”

Malý strážce spolupracuje s Asociací strážců přírody ČR

Logo Asociace strážců přírody ČRV roce 2018 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Asociací strážců přírody ČR. Jde o spolek, jehož cílem je zejména zlepšit podmínky pro výkon stráže přírody. Asociace sdružuje strážce české přírody i další, kterým je stráž přírody blízká.

Praktickou ukázku uzavřené spolupráce mohli vidět například všichni, kdo s námi oslavili Světový den strážců v Prokopském údolí. Asociace nám zapůjčila stan i další materiály, které jsme tam prezentovali. A chystáme ještě na letošek i další plod této spolupráce. Věříme, že pro vás bude úžasným překvapením 🙂

Světový den strážců v pražském Prokopském údolí

Letos Malý strážce pořádá oslavu Světového dne strážců v Praze. Podívejte se na pozvánku, rádi vás v neděli 29. července uvidíme!

A kdyby se vám chtělo slavit opět na Panské skále v Českém středohoří (v sobotu 28. 7.) nebo na Skalním Mlýně v Moravském krasu (v sobotu 5. 8.), určitě vás tam kolegové strážci také nadšeně přivítají. Igráček Strážce Jirka by měl být na všech třech akcích k sehnání za akční cenu, ale za dostatečnost zásob neručíme 😉

Slavili jsme Světový den strážců v Moravském krasu

Koutek Malého strážce na oslavách Světového dne strážců na Skalním Mlýně 2017Světový den strážců připadá na 30. červenec. Kdyby se všichni rozhodli jej slavit v tento den nebo o nejbližším víkendu, museli bychom si vybírat, které z akcí se zúčastníme. Naštěstí si strážci z Moravského krasu vybrali úplně jiné datum, a tak jsme za nimi mohli dojet i s naším vybavením. Sešli jsme se už v sobotu večer, ale akce pro veřejnost začala až nedělním ránem (17. září).

Moravskokraští strážci naoslavách Světového dne strážců na Skalním Mlýně 2017Počasí nám moc nepřálo – s výjimkou asi hodiny dopoledne celou dobu pršelo. Přišlo proto asi méně návštěvníků, ale těm jsme mohli nabídnout prostor pod střechou před vchodem do Domu přírody Moravského krasu na Skalním Mlýně. Nachystánu jsme dohromady měli spoustu informací o české i světové stráži přírody, zajímavé ukázky přírodnin i nějaké soutěže.

Hádání činností strážců přírodyMy jsme zejména s dětmi probírali, jaké činnosti čeští strážci přírody dělají. Fotografie nebyly přímo z reálu, scénky byly naaranžovány s naším Igráčkem Strážcem Jirkou.  Někdy bylo snadné poznat, o jakou činnost jde, u některých fotek to byl oříšek i pro rodiče 🙂

Obchůdek Malého strážceSamozřejmě jsme s sebou vzali i věci z našeho e-shopu včetně čerstvé novinky – vystřihovánky auta šumavských strážců. Nabízeli jsme i pár věcí, které (zatím) v e-shopu nejsou. Moravskokraští strážci naoslavách Světového dne strážců na Skalním Mlýně 2017

Místní strážci o akci napsali hezký článek na svých stránkách, tak není potřeba, abychom to my komentovali víc. Děkujeme strážcům za pozvání a všem návštěvníkům za to, že přišli a oslavili náš svátek s námi!

17. září budeme slavit v Moravském krasu

17. září budeme slavit v Moravském krasu

Ne vždy se svátek slaví přesně v den, na který připadá. A to je dobře, protože jedině tak můžeme oslavit Světový den strážců letos již podruhé! Zatímco na konci července jsme se s dalšími strážci za tímto účelem sešli na Panské skále u Kamenického Šenova, s jihomoravskými strážci budeme slavit 17. září. Oslavy budou probíhat na Skalním Mlýně v Domě přírody Moravského krasu a v jeho okolí. Budeme s sebou mít i nějaké novinky a samozřejmě zboží z e-shopu. Rádi se tam potkáme i s vámi!

Proč nás těší návrat vlka?

Naši kolegové z European Wilderness Society připravili moc pěkný poster, který stručně a srozumitelně vysvětluje, čím je návrat vlka přínosný. Když jsme to viděli, neodolali jsme a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zaslali autorům překlad textů do češtiny, abychom se mohli podělit i s těmi, kdo cizojazyčné texty nečtou. Podívejte se na plakát a jestli se i vám líbí, sdílejte ho nebo šiřte jinak.

Vlk - foto Ondřej VítekNěkteré informace, které plakát uvádí, je vhodné upřesnit s ohledem na současnou situaci v České republice.

V českých podmínkách není vazba mezi početností spárkaté zvěře a dostupností potravy pro bobry taková, jak to plakát uvádí. Větší dostupnost vrb pro bobry zapříčiněná lovem zvěře vlky byla zjištěna v Yellowstonském národním parku (leží v USA, je to mimo jiné nejstarší národní park na světě). Po znovuobjevení vlka tam došlo ke snížení počtu jelenů wapiti, kteří dříve vrby intenzivně okusovali. Snížený počet jelenů tak umožnil regeneraci vrb. Je ale třeba dodat, že vědci předpokládají i kladný vliv oteplení na šíření vrb v této oblasti.

V našich podmínkách se škody na vrbách prakticky nevyskytují. Zejména u srnčí zvěře biologům mnohem víc vadí prakticky úplná likvidace mladých jedlí, ale i dalších druhů stromů, které se v lesních porostech vyskytují přirozeně v menší míře. To znemožňuje přirozenou obnovu a druhovou pestrost našich lesních porostů.

Strážce Jirka sleduje vlky a bobryTaké nelze očekávat, že s výskytem vlků úplně přestanou vznikat bobří škody na polích. Na lokalitách, kde se vlci vyskytují, lze předpokládat, že se bobři při svých toulkách za potravou nebudou vzdalovat tak daleko od vody jako na lokalitách, kde tento predátor chybí. Nicméně, bude-li u řek a potoků kukuřice či jiná zemědělská plodina, bobři ji budou určitě potravně využívat a lze předpokládat její okus minimálně do vzdálenosti 20 metrů od břehové linie. Také budou bobři dál stavět hráze, které na některých lokalitách způsobují zatopení polí či luk.

Z publikovaných informací vyplývá, že vliv vlků na bobří populaci závisí na místních a sezónních podmínkách. Vlci se živí především spárkatou zvěří (u nás tedy hlavně jeleny, srnci a divočáky) a k navýšení predace bobrů často dochází až při nedostatku lovených kopytníků. Je ale nutné zmínit, že i v těchto otázkách je potřebný další výzkum, informace o vztahu bobrů a vlků nejsou stále dostatečné. To je dáno tím, že oba druhy byly v minulosti v Evropě prakticky vyhubeny a teprve v posledních letech se postupně vracejí a můžeme tak jejich chování sledovat.

Igráček Strážce Jirka instaluje infopanelyKomentář připravili: RNDr. Jitka Uhlíková a Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D. – AOPK ČR.

A pokud si u nás objednáte stavebnici infopanelu k Igráčkovi, dostanete k němu plakát ve velikosti A4 vytištěný (míněno zdarma) 😉

Světový den strážců jsme oslavili na Panské skále u Kamenického Šenova

Světový den strážců jsme oslavili na Panské skále u Kamenického Šenova

Stánek a naše bannery

On by možná stačil ten nadpis. Ale kdo rád čte, tak tady jsou podrobnosti: Vstali jsme v sobotu ráno v sedm. Věci už byly zabalené v autě z pátka, aby nás to nezdržovalo, protože ze Slivence je to do Kamenického Šenova kus cesty. Po snídani jsme vyrazili. Cesta byla bez problémů.

Strážci u Panské skály

Na parkovišti pod Panskou skálou už byli kolegové, takže jsme se domluvili kdo kam, nás vzali pod přístřešek staří známí ze Správy Národního parku České Švýcarsko. U našeho stolku si příchozí mohli vyzkoušet, jestli by dokázali pomoct žábám s logistickým problémem, přičichnout k dendrochronologii počítáním letokruhů na špalku z boubínské jedle a hádat, co dělá Strážce Jirka na fotkách na banneru. Na doplnění jsme s sebou měli i sortiment z našeho e-shopu.

NPR Novozámecký rybník

I když prý chodilo podstatně méně lidí než vloni, přesto nám těch 5 hodin uteklo rychle. Tak jsme svá fidlátka zase sbalili a šli na hromadné focení strážců u skály. Té se také říká “kamenné varhany”, protože sloupce čediče dokládající někdejší sopečnou činnost vypadají jako varhanní píšťaly. Skála je chráněná jako národní přírodní památka uvnitř CHKO České středohoří. Cestou zpátky jsme se stavili v Jestřebí na výhledy od zříceniny a večeři. Byla to pro nás určitě zajímavá zkušenost, nehledě na to, že jsme se zase potkali s příjemnými kolegy. Vznikla spousta nápadů, tak uvidíme, které se podaří uskutečnit 🙂

Letáček s fotokomiksem k Igráčkovi

Letáček s fotokomiksem k Igráčkovi

Úkolem Igráčka Strážce Jirky je informovat o stráži přírody a strážcích. To se můžete na těchto stránkách dozvědět. Ale co když si někdo koupí Jirku třeba v ekocentru? Tuto starost jsme vyřešili tím, že jsme nechali vyrobit letáčky. Jsou ve formátu největší strany krabičky Igráčka, ale jsou skládací ze 3 stran. Vnitřní trojstranu pokrývá komiks složený z fotek, které jste nám poslali do červnové fotosoutěže. Na letáček se jich dostalo 9, tedy o něco víc než na banner, ale pořád je to jen výběr. Na zadní stránce je připravená zmenšenina turistické mapy, kterou ale musíte nejdřív nakreslit. Určitě zvládnete podle připravených vysvětlivek vytvořit krásnou mapu místa, které máte nejraději. Pak mapu vystřihnete, složíte podle nakreslených čar a dáte do ruky Jirkovi. Máme pro vás i podrobnější návod. Igráček tak získá už třetí doplněk!

Druhý banner

Druhý banner

Na oslavy Světového dne strážců a k dalším příležitostem jsme pořídili ještě jeden banner. Jsou na něm fotky, které jsme získali od vás v rámci červnové fotosoutěže. Za fotky moc děkujeme všem, kdo poslali. První ostré nasazení banneru nás čeká zítra (v sobotu 29. 7. 2017) na Panské skále u Kamenického Šenova. Přijďte se podívat mezi 10. a 15. hodinou 😉